Produkty

Posypki

Original Baker Krustenstreu - Posypka wieloziarnista do pieczywa op. 10kg
Posypka wieloziarnista do pieczywa op. 10 kg
Streumix ciemny – Posypka do pieczywa ciemna op. 10 kg
Streumix jasny - Posypka do pieczywa jasna op. 10 kg
Streusaat - posypka wieloziarnista do pieczywa op. 10 kg