Zarządzanie jakością

Diamant jest pierwszym przedsiębiorstwem w Austrii, którego jakość została potwierdzona certyfikatem wg ISO 9001 i jest regularnie sprawdzana przez Austriacki Instytut Certyfikowania Jakości Przedsiębiorstw. Mottem przewodnim naszej działalności jest najwyższa jakość naszych kompozycji, innowacyjny rozwój produktów oraz ich ciągłe ulepszanie dla pełnego zadowolenia wszystkich naszych klientów.

Certyfikaty:

  • Bio Austria
  • HALAL- dokument normatywny dla środków spożywczych, które zgodnie z prawem Islamu są czyste a więc dozwolone.
  • ISO 9001, Międzynarodowa Organizacja Normowania
  • IFS (wyższy poziom), Międzynarodowy Standard Środków Spożywczych
  • Godło Republiki Austrii
  • Certyfikowane jaja od kur z chowu ściółkowego
  • AGRO BIO TEST