Odpowiedzialność społeczna

Świadomość społecznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na biznesie, jest bardzo mocno zakorzeniona i obecna w działaniach firmy Diamant. Swoje społeczne zaangażowanie firma włożyła w propagowanie idei zdrowego i aktywnego stylu życia, promowanie młodych, lokalnych, sportowych talentów oraz działań dla dobra lokalnej wspólnoty. Działając na rzecz popularyzacji sportu, firma podjęła szereg kroków wspierających lokalne inicjatywy oraz zachęcających do aktywności swoich pracowników.

Wspieranie lokalnych inicjatyw przez firmę Diamant to przede wszystkim dofinansowywanie jednostek i organizacji, które zrzeszają młodych ludzi i uczniów. To właśnie uzdolnione sportowo dzieci i młodzież, są grupą, jakiej firma chce ułatwić osiąganie sukcesów. Działaniom tym przyświeca przekonanie, że po pierwsze, zdrowe nawyki należy kształtować od najmłodszych lat, a po drugie, promowanie młodych sportowych talentów jest ku temu najlepszym sposobem. Dlatego też firma otoczyła finansowym wsparciem Uczniowski Klub Sportowy „Kmita” Zabierzów.

Ta pływacka sekcja to bardzo prężnie działająca w gminie Zabierzów organizacja, która skupia coraz większe grono miłośników pływania, i która jest organizatorem zawodów pływackich o „Puchar Rycerza Kmity” cieszących się już ogólnopolskim zasięgiem. Z szeregów klubu wyszło wielu, uzdolnionych i utytułowanych w zawodach na szczeblu ogólnopolskim, pływaków. Wspieranie zdolnej młodzieży i sportowych talentów jest dla firmy nie tylko ważnym zadaniem, ale i wyzwaniem, jakie realizuje w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wspomagając lokalne inicjatywy Diamant stał się również głównym sponsorem zawodów sportowych Iron Dragon Triathlon, organizowanych w podkrakowskich gminach Zabierzów i Liszki.

Finansowemu wsparciu zawodów triathlonowych przyświeca kilka celów, przede wszystkim jest nim propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców okolicznych miejscowości, promowanie lokalnej społeczności w kraju i na świecie, a także popularyzowanie dyscypliny triathlonu i jej pochodnych.

Duch sportowej aktywności oraz głębokie przekonanie, że wartością każdej dobrze działającej firmy jest zadowolony pracownik, oraz świadomość tego, jak wiele radości i zdrowia daje aktywność fizyczna, zaowocowało szeregiem inicjatyw propagujących ideę aktywnego stylu życia wśród swoich pracowników. Ideę tę firma Diamant wciela w życie działając dwukierunkowo. Pierwszym z działań, jakie podejmuje we wspieraniu swoich pracowników w uprawianiu aktywności fizycznej jest dofinansowanie do karnetów Benefit Multi Sport dla każdego pracownika. Drugim – realizowanym od 2015 roku – jest wspieranie ich udziału w rozmaitych sportowych inicjatywach. „My dajemy suport Wy uprawiacie sport” – to hasło przyświecające projektowi Diamant-Sport-Suport, w ramach którego firma wspiera finansowo pracowników biorących udział w zorganizowanych imprezach sportowych. Dzięki tej inicjatywie każdy z pracowników, który ma, lub chce wziąć udział w zawodach sportowych odbywających się na terenie całego kraju, może liczyć na wsparcie firmy, przejawiające się nie tylko w aktywnym kibicowaniu.

Firma Diamant promuje także idee bezpieczeństwa i społecznego zaangażowania w ochronę lokalnych społeczności, dlatego też wspiera finansowo oddział Ochotniczej Straży Pożarnej działający w Piekarach.